Microsoft Windows 95 Upgrade

Microsoft Windows 95 Upgrade

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Τίτλος: Microsoft Windows 95 Upgrade
Κωδικός C003
Θέμα: Λογισμικό
Τύπος: Εφαρμογή
Κατασκευαστής: Multilingual
Έτος: 1990
Δωρητής: Αβραντινής Νίκος - Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Δόθηκε στο σύλλογό μας από τον κ. Αβραντινή Νίκο – Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Ιστορία Εκθέματος

Δόθηκε στο σύλλογό μας από τον κ. Αβραντινή Νίκο – Πανεπιστήμιο Πειραιά