Apple Magic Collection

Apple Magic Collection

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Τίτλος: Apple Magic Collection
Κωδικός C004
Θέμα: Λογισμικό
Τύπος: Εφαρμογή
Κατασκευαστής: Apple
Έτος: 1996
Δωρητής: Αβραντινής Νίκος - Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Δόθηκε στο σύλλογό μας από τον κ. Αβραντινή Νίκο – Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Ιστορία Εκθέματος

Δόθηκε στο σύλλογό μας από τον κ. Αβραντινή Νίκο – Πανεπιστήμιο Πειραιά