ΖΧ Spectrum Manual

ΖΧ Spectrum Manual

  • museum.sepchiou.gr-B120a
  • museum.sepchiou.gr-B120b
  • museum.sepchiou.gr-B120c
  • museum.sepchiou.gr-B120d
  • museum.sepchiou.gr-B120e
  • museum.sepchiou.gr-B120f

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Τίτλος: ΖΧ Spectrum Manual
Κωδικός: B120
Θέμα: Publishing
Τύπος: Εγχειρίδιο
Κατασκευαστής: Sinclair

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Το Manual του ΖΧ Spectrum+

Ιστορία Εκθέματος