Έντυπο κωδικογραφήσεως FORTRAN

Έντυπο κωδικογραφήσεως FORTRAN

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Τίτλος: Έντυπο κωδικογραφήσεως FORTRAN
Κωδικός C009
Θέμα: Λογισμικό
Τύπος: Εφαρμογή
Κατασκευαστής: Rainbow Computer Α.Ε.
Δωρητής: Αβραντινής Νίκος - Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Δόθηκε στο σύλλογό μας από τον κ. Αβραντινή Νίκο – Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Ιστορία Εκθέματος

Δόθηκε στο σύλλογό μας από τον κ. Αβραντινή Νίκο – Πανεπιστήμιο Πειραιά