Cambridge ICT Starters

Cambridge ICT Starters

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Τίτλος: Cambridge ICT Starters
Κωδικός: B042
ISBN: 978-1-107-62499-3
Θέμα: Publishing
Τύπος: Βιβλίο
Έτος: 2013
Κατασκευαστής: Campridge University Press
Δωρητής: Παπαστάμος Βασίλης

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Δόθηκε στο σύλλογό μας από τον κ. Παπαστάμο Βασίλη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Ιστορία Εκθέματος

Δόθηκε στο σύλλογό μας από τον κ. Παπαστάμο Βασίλη.