museum banner06

Αϊντχόβεν

Η εκπαιδευτική επίσκεψη του ΣΕΠ Χίου στο Πανεπιστήμιο του Αϊντχόφεν στην Ολλανδία αποσκοπούσε κυρίως στην ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του σε θέματα που αφορούσαν στην οργάνωση και ανάπτυξη του ψηφιακού τμήματος του Μουσείου Πληροφορικής, καθώς και στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τα μέλη του Πανεπιστημίου που είχαν επιφορτιστεί με την αντίστοιχη προσπάθεια στην Ολλανδία.

Day 1

Η υποδοχή των μελών του Συλλόγου και η εισαγωγική ενημέρωση γύρω από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Making Europe”, πραγματοποιήθηκε την πρώτη μέρα από τον κ. Jan Korsten. Αρχικά, έγινε μια σύντομη εισαγωγή γύρω από την τεχνολογία και την χρήση της στην Ευρώπη και στη συνέχεια επεξηγήθηκε η γενική μορφή του ευρωπαϊκού προγράμματος “Making Europe” και η επίδειξη των παραδοτέων του προγράμματος που περιλάμβαναν μια σειρά σχετικών βιβλίων για την ιστορία της τεχνολογία στην Ευρώπη και το δικτυακό τόπο www.inventingeurope.eu. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυσκολίες αλλά και στη σημασία της δημιουργίας ενός δικτύου υποστήριξης τόσο για την χρηματοδότηση όσο και για την ανάπτυξη και συνεχή ενημέρωση του ψηφιακού μουσείου. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από ιστορικούς, γραφίστες και επιστημονικά – τεχνολογικά κέντρα στην Ευρώπη, οι οποίοι έπρεπε να συνεργαστούν αρμονικά μεταξύ τους, προκειμένου να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα. Ο σκοπός του ψηφιακού μουσείου ήταν διπλός: να ξεδιπλώσει την ευρωπαϊκή ιστορία και εξέλιξη στην επιστήμη και στην τεχνολογία και παράλληλα να δημιουργήσει διαδραστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ώστε οι επισκέπτες του να μην είναι απλοί θεατές, αλλά να έχουν μια βιωματική εμπειρία από την εικονική τους επίσκεψη στο μουσείο. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια μικρή παρουσίαση της ιστορίας του Αϊντχόβεν. 

Day 2

Την επόμενη μέρα η παρουσίαση συνεχίστηκε από τον κ. Alec Badenoch, ο οποίος έκανε λόγο για τις τεχνικές προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά την ανάπτυξη ενός ψηφιακού μουσείου, και ακολούθησε εκτενής συζήτηση με τα μέλη του ΣΕΠ Χίου γύρω από τη σύνδεση φυσικών και ψηφιακών αντικειμένων, τη νοηματοδότηση των ψηφιακών εκθεμάτων, τη σύνδεσή τους με τον πραγματικό κόσμο και την παρουσίαση τους στον ψηφιακό κόσμο, όχι αποσπασματικά, αλλά εμπλαισιωμένα μέσα στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής. Εκτενής αναφορά έγινε για την χρήση ιστοριών που συνοδεύουν ένα έκθεμα, ως ένα μέσο που μετατρέπει την απλή παρουσίαση – καταλογογράφηση ενός αντικειμένου σε μια ψηφιακή αφήγηση που εντάσσει το αντικείμενο σε ένα πλαίσιο και επιτυγχάνει τους στόχους που συζητήθηκαν προηγουμένως. Στη συνέχεια συζητήθηκαν οι προκλήσεις τόσο στην χρηματοδότηση ενός τέτοιου εγχειρήματος όσο και στην αρμονική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων, αλλά και ζητήματα όπως η αύξηση της επισκεψιμότητας ενός ψηφιακού μουσείου, η πρόσκληση επενδυτών, η σύνδεσή του με την τρέχουσα έρευνα και το χτίσιμο ενός προφίλ διεθνούς ακτινοβολίας.

Day 3

Την 3η ημέρα του επιμορφωτικού προγράμματος η παρουσίαση από την κα. Suzanne Lommers και η συζήτηση που ακολούθησε, περιστράφηκαν γύρω από την χρήση ενός ψηφιακού μουσείου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έγινε λόγος για τους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εκθέματα προκειμένου να εξάψουν την περιέργεια και τη φιλομάθεια των εκπαιδευομένων, να τους καλλιεργήσουν θετική στάση ως προς την τεχνολογία και την Πληροφορική, να υποκινήσουν το ενδιαφέρον τους για ενεργή εμπλοκή τους με τα διδακτικά αντικείμενα και τέλος να τους εμπλέξουν ενεργά στη διαδικασία συντήρησης και ανανέωσης του περιεχομένου ενός ψηφιακού μουσείου καθιστώντας τους με τον τρόπο αυτό πολύτιμους βοηθούς και συνεργάτες της προσπάθειας.

Day 4

Η προτελευταία ημέρα του προγράμματος αφιερώθηκε σε θέματα που αφορούσαν νομικά και ηθικά ζητήματα, θέματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και δεδομένων. Έγινε λόγος για την πολυπλοκότητα των νόμων που αφορούν την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίως, ενώ επισημάνθηκε και το γεγονός πως οι νόμοι αυτοί δεν καλύπτουν πλήρως την εποχή μας, την εποχή του ίντερνετ.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε επίσης για τις φωτογραφίες που συνοδεύουν αναρτήσεις στο διαδίκτυο και για το γεγονός ότι πολλές φορές οι φωτογραφίες αυτές έχουν είτε ασαφές copyright, είτε η εύρεση του δημιουργού τους είναι αδύνατη. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο μουσείο της Philips που εδρεύει στην πόλη του Αϊντχόβεν.

Day 5

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση την τελευταία ημέρα, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος , αναστοχασμό και ξενάγηση στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Επίλογος

Η γενική εικόνα των μελών του ΣΕΠ Χίου από το επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία είναι εξαιρετικά θετική. Το σεμινάριο ήταν άρτια οργανωμένο, οι επιμορφωτές πολύ καλά καταρτισμένοι και κατάφεραν να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη και να προκαλέσουν πλήθος γόνιμων συζητήσεων και προβληματισμών γύρω από το θέμα της δημιουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης ενός ψηφιακού μουσείου. Τα πάντα ήταν προσεγμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Δεν πρέπει να παραλείψουμε και την πολιτιστική χροιά του προγράμματος που περιλάμβανε πλήθος επισκέψεων σε μουσεία τόσο στην πόλη του Άμστερνταμ όσο και στο Αϊντχόβεν. Πέραν από την επίσκεψη του μουσείου της Philips, που αναφέρθηκε παραπάνω, τα μέλη του Συλλόγου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το μουσείο τεχνολογίας Nemo στο Άμστερνταμ, το μουσείο οχημάτων της DAF στο Αϊντχόβεν, το μουσείο Βαν Γκογκ και την έκθεση Body Worlds για το ανθρώπινο σώμα. 

Υλικό Επίσκεψης

Φορείς του Προγράμματος