Ελληνικα για Windows 3.1

Ελληνικα για Windows 3.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Τίτλος: Ελληνικα για Windows 3.1
Κωδικός C002
Θέμα: Λογισμικό
Τύπος: Εφαρμογή
Κατασκευαστής: Multilingual
Έτος: 1990
Δωρητής: Αβραντινής Νίκος - Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Δόθηκε στο σύλλογό μας από τον κ. Αβραντινή Νίκο – Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Ιστορία Εκθέματος

Δόθηκε στο σύλλογό μας από τον κ. Αβραντινή Νίκο – Πανεπιστήμιο Πειραιά