21 Games for the electron

21 Games for the electron

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Τίτλος: 21 Games for the electron
Κωδικός: B001
ISBN: 0-246-12344-3
Θέμα: Publishing
Τύπος: Βιβλίο
Έτος: 1984
Κατασκευαστής: Mike James, S.M. Gee and Kay Ewbank
Δωρητής: Σιδηροφάγης Φώτης

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Δόθηκε στο σύλλογό μας από τον κ. Σιδηροφάγη Φώτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Ιστορία Εκθέματος

Δόθηκε στο σύλλογό μας από τον κ. Σιδηροφάγη Φώτη.