Εισαγωγή στο Lotus 1-2-3

Εισαγωγή στο Lotus 1-2-3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Τίτλος: Εισαγωγή στο Lotus 1-2-3
Κωδικός: B100
ISBN: 960-7306-11-2
Θέμα: Publishing
Τύπος: Βιβλίο
Έτος: 1992
Κατασκευαστής: Β. Χρυσικόπουλος
Δωρητής: Σκαπινάκης Πολύκαρπος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε σε σεμινάρια Πληροφορικής που έγιναν στα Αρμόλια της Χίου.
Δόθηκε στο σύλλογό μας από τον κ. Σκαπινάκη Πολύκαρπο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ

Ιστορία Εκθέματος

Το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε σε σεμινάρια Πληροφορικής που έγιναν στα Αρμόλια της Χίου.
Δόθηκε στο σύλλογό μας από τον κ. Σκαπινάκη Πολύκαρπο